Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman
Pejabat Ketua Hakim Syarie

Y.A.A Dato' Hj. Ab. Rahman Thobroni bin Mohd Mansor

YAA Ketua Hakim Syarie
Jabatan Kehakiman Syariah
Negeri Perak Darul Ridzuan

PROFIL

YAA DATO' HJ. AB. RAHMAN THOBRONI BIN MOHD MANSOR
KETUA HAKIM SYARIE
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI PERAK

MAKLUMAT PERIBADI

KELULUSAN :  B.A(Hons) Syariah Dan Undang-Undang     
                      Universiti Kebangsaan Malaysia,                         

                     Universiti Islam Antarabangsa
                     Post Graduate-Dip In Administration And Islamic Judicary

                     Universiti Islam Antarabangsa
                     Master In Administration Of Islamic Laws
 

PENGALAMAN KERJAYA

TAHUN

PERKARA

1994 - 1998

Pelantikan Baru Sebagai Pegawai Syariah Dan Ditempatkan Di Biro Bantuan Guaman Selangor

1998

Pelantikan Baru Sebagai Pegawai Syariah Gred L3 Dan Ditempatkan Di Mahkamah Rendah Syariah Ipoh

1999

Disahkan Dalam Perkhidmatan Sebagai Pegawai Syariah Gred L3

2005

Memangku Jawatan Pegawai Syariah Gred LS44 Dan Ditempatkan Di Pentadbiran Yang Sama

2005

Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Pegawai Syariah Gred LS44

2011

Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Perak Di Gred LS44

2011

Memangku Jawatan Pegawai Syariah Gred LS48 (KUP)

01/08/2012

Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Pegawai Syariah Gred LS48

16/07/2015

Memangku Jawatan Pegawai Syariah Gred LS52 Di Jabatan Kehakiman Syariah Perak

16/07/2016

Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Pegawai Syariah Gred LS52 Di Jabatan Kehakiman Syariah Perak

16/05/2019

Pelantikan Sebagai Ketua Pendaftar Di Mahkamah Utama Syariah Perak Gred LS52

01/09/2020

Hakim Kanan Mahkamah Tinggi Syariah Di Jabatan Kehakiman Syariah Perak, Memangku Gred LS54

16/01/2021

Pelantikan Sebagai Hakim Mahkamah Rayuan Syariah

01/08/2021

Pelantikan Sebagai Ketua Hakim Syarie

Unit Dasar dan Penyelidikan

Fungsi

Antara fungsi dan tanggungjawab sedia ada yang telah diberikan kepada Bahagian Dasar dan Penyelidikan seperti berikut:
 • Menjalankan penyelidikan perundangan serta kajian berhubung hal ehwal Mahkamah Syariah.
 • Memperhalusi undang-undang syariah sedia ada yang diguna pakai di Mahkamah Syariah agar lebih kemas dan berkesan
 • Memberi maklumat yang terkini berhubung perkembangan Undang-undang Syariah, cadangan atau pandangan kepada jabatan berkenaan sesuatu isu perundangan dan kehakiman, isu pentadbiran dan pengurusan kes di Mahkamah Syariah.
 • Bekerjasama dengan pusat penyelidikan dan agensi kerajaan, institut pengajian tinggi awam (IPTA) dan lain-lain program kajian berkaitan undang-undang dan kehakiman syariah.

Unit Integriti

Fungsi

Unit Integriti telah ditubuhkan dijabatan ini semenjak tahun 2016 dan diketuai oleh Ketua Integriti. Fungsi utama unit ini adalah merancang dan melaksanakan program pembudayaan integriti dalam organisasi secara berterusan bagi memastikan pematuhan terhadap peraturan dan undang-undang berkaitan pegawai dan kakitangan jabatan.

 • Mengkaji kelemahan dan mencadang penambahbaikan system dan prosedur, kawalan sistem bagi menutup ruang dan peluang rasuah serta salah laku.
 • Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan dengan meningkatkan kesedaran, komitmen dan kerjasama warga dalam usaha peningkatan integriti supaya integriti menjadi budaya dan amalan
 • Menerima dan mengambil Tindakan ke atas aduan/maklumat mengenai salah laku dan pelanggaran tata kelakuan serta etika organisasi dan menjadi urus setia Mesyuarat Jawatankuasa Integriti
 • Mengesan dan mengesahkan aduan salah laku jenayah serta pelanggaran tata kelakuan dan etika organisasi melalui siasatan secara telus
 • Melaksanakan inspektorat, pemeriksaan mengejut dan pemantauan berkala ke atas pematuhan undang-undang, peraturan dan pelaksanaan projek dan memastikan Peraturan Pegawai Awam (Tata Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dipatuhi khususnya perisytiharaan harta
 • Melaporkan salah laku jenayah kepda agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab.
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak
 • Jalan Tan Sri Haji Harussani,
  30100 Ipoh, Perak Darul Ridzuan.

 • 05-5018400
 • 05-5018522
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hakcipta Terpelihara © 2021 Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak. Kemaskini : 14/04/24 • Jumlah Pelawat : 21286928