Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman
Mahkamah Tinggi Syariah

Hakim Mahkamah Tinggi Syariah

Y.A Tuan Mohammad Esham Bin Abdul Samad

Y.A Tuan Mohd Ridzuan Bin Haji Yusof

Y.A Tuan Mohd Ghazali Bin Zakaria

Penubuhan

Mahkamah Tinggi Syariah merupakan mahkamah perbicaraan dan rayuan dalam sistem hirarki Mahkamah Syariah negeri Perak. Mahkamah ini ditubuhkan dibawah seksyen 44 (2)  Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Perak) 2004 dan telah diwartakan.

Terdapat sepuluh (10) buah Mahkamah Tinggi Syariah di seluruh daerah dalam Negeri Perak dan diketuai oleh seorang Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Pada masa kini, terdapat 3 Hakim di seluruh negeri Perak Darul Ridzuan.

Fungsi Mahkamah Tinggi

 • Fungsi Mahkamah Tinggi Syariah di dalam kes jenayah adalah :

  • membicarakan apa apa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang orang Islam di bawah Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004
  • Hukuman yang ditetapkan tidak melebihi lima ribu ringgit atau penjara selama tempoh tiga tahun dan juga sebatan tidak melebihi 6 sebatan
 • Fungsi Mahkamah Tinggi  Syariah di dalam kes mal adalah :

  • Pertunangan, perkahwinan, penceraian, pembatalan perkahwinan (fasakh), atau perpisahan (farak);
  • Apa-apa pelupusan atau tuntutan kepada harta yang berbangkit daripada mana-mana perkara yang dinyatakan dalam subperenggan (i)
  • Nafkah orang-orang tanggungan, kesahtarafan, atau penjagaan atau jagaan (hadhanah) budak-budak;
  • Pembahagian atau tuntutan harta sepencarian;
  • Wasiat atau pemberian seseorang dalam keadaan maradhul maut;
  • Hibah,Wakaf dan nazar;
  • Pembahagian dan perwarisan harta berwasiat atau tak berwasiat;
  • Menentukan orang-orang yang berhak kepada bahagian harta pusaka seseorang si mati dan bahagian-bahagian orang itu masing-masing berhak; dan
  • Perkara-perkara lain yang berkenaan dengannya bidang kuasakuasa diberi oleh mana-mana undang-undang bertulis.
 • Fungsi Mahkamah Tinggi  Syariah di dalam Rayuan Jenayah adalah :

  • Mempunyai bidang kuasa rayuan terhadap kes-kes dari Mahkamah Rendah Syariah dalam perkara Jenayah menolak rayuan, mensabitkan dan menghukum pihak yang merayu, memerintahkan Mahkamah perbicaraan memanggil pembelaan atau membuat siasatan lanjut, menambah atau meminda bentuk hukuman, memerintahkan perbicaraan semula, atau meminda, atau mengakaskan apa-apa perintah Mahkamah perbicaraan
 • Fungsi Mahkamah Tinggi  Syariah di dalam Rayuan Mal adalah :

  • Mempunyai bidang kuasa rayuan terhadap kes-kes dari Mahkamah Rendah Syariah dalam perkara Mal iaitu mengesahkan, mengakaskan, atau mengubah keputusan Mahkamah perbicaraan, menjalankan mana-mana kuasa yang boleh dijalankan oleh Mahkamah perbicaraan, membuat apa-apa perintah yang sepatutnya dibuat oleh Mahkamah perbicaraan atau memerintahkan perbicaraan semula

Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas semua Mahkamah Rendah Syariah dan boleh, jika nampaknya dikehendaki demi kepentingan keadilan, samada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, samada Mal atau Jenayah, dalam mana-mana Mahkamah Rendah Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod mengenainya dan boleh memberikan apa-aoa arahan yang dikehendaki demi keadilan

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak
 • Aras 3, Bangunan Mahkamah Syariah Perak,
  Jalan Pari Off Jalan Tun Abdul Razak,
  30100 Ipoh, Perak Darul Ridzuan.

 • 05-5018400
 • 05-5018522
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hakcipta Terpelihara © 2021 Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak. Kemaskini : 18/10/21 • Jumlah Pelawat : 21286928