facebookinstagramblogtwitterRSS

Transaksi Perkhidmatan Atas Talian 2017

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Bagi Tahun 2017 : 

Bil. Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jumlah

 1.  Pendaftaran Kes Sistem E-Syariah  849 879 1063  885  862  535 
Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
 905  727          6705

 

Bil. Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jumlah

 2.  Semakan Status Kes "MYSMS 15888"      23 47   52  50 38  30 
Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
23   29          292

 

 
3. Permohonan Pelajar Praktikal

37 Permohonan

(Data Januari hingga Jun 2017 )

4.

 

Sistem MySolve
Permohonan Pendaftaran Perceraian atau
Cerai dengan Persetujuan Bersama (Orang Islam Sahaja)
   

 

BULAN/APLIKASI WEB BASE MOBILE
Januari 11
Februari 15 
Mac 15   0
April 10 
Mei 13 
Jun 12 
Julai 15
Ogos  10
September    
Oktober    
November    
Disember    
JUMLAH 101


*Maklumat bilangan transaksi perkhidmatan atas talian dikemaskini secara berkala sekurang-kurangnya bagi tempoh 3 bulan sekali.

RUJUKAN: 
Transaksi Perkhidmatan Atas Talian 2016