facebookinstagramblogtwitterRSS

Transaksi Perkhidmatan Atas Talian 2017

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Bagi Tahun 2017 : 

Bil. Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jumlah

 1.  Pendaftaran Kes Sistem E-Syariah  846          
Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
             846

 

Bil. Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jumlah

 2.  Semakan Status Kes "MYSMS 15888"      79          
Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
             

 

 
3. Permohonan Pelajar Praktikal

0 Permohonan

(Data Januari hingga Disember 2017 )

4.

 

Sistem MySolve
Permohonan Pendaftaran Perceraian atau
Cerai dengan Persetujuan Bersama (Orang Islam Sahaja)
   

 

BULAN/APLIKASI WEB BASE MOBILE
Januari 11
Februari 15 
Mac 15   
April 10   
Mei 13   
Jun 12   
Julai 14   
Ogos    
September    
Oktober    
November    
Disember    
JUMLAH 90


*Maklumat bilangan transaksi perkhidmatan atas talian dikemaskini secara berkala sekurang-kurangnya bagi tempoh 3 bulan sekali.

RUJUKAN: 
Transaksi Perkhidmatan Atas Talian 2016