facebookinstagramblog RSS

Transaksi Perkhidmatan Atas Talian 2018

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Bagi Tahun 2018 : 

Bil. Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jumlah

 1.  Pendaftaran Kes Sistem E-Syariah 990  824  795  910  814  653 
Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
            4986

 

Bil. Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jumlah

 2.  Semakan Status Kes "MYSMS 15888"       105 96  86  121   84 67 
Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
             559

 

 
3. Permohonan Pelajar Praktikal

52 Permohonan

(Data Januari hingga Jun 2018 )
*Data dikemaskini secara berkala.

 4.

Sistem MySolve
Permohonan Pendaftaran Perceraian atau
Cerai dengan Persetujuan Bersama (Orang Islam Sahaja)
   

 

BULAN/APLIKASI WEB BASE MOBILE
Januari 14
Februari 21 
Mac 17  1
April
Mei 15 
Jun 1
Julai  14
Ogos    
September    
Oktober    
November    
Disember    
JUMLAH 107 3


*Maklumat bilangan transaksi perkhidmatan atas talian dikemaskini secara berkala sekurang-kurangnya bagi tempoh 3 bulan sekali.

RUJUKAN: 

Transaksi Perkhidmatan Atas Talian 2017
Transaksi Perkhidmatan Atas Talian 2016