facebookinstagramblog RSS

Syarat Permohonan Peguam Syarie

Syarat Permohonan Peguam Syarie 
1 Borang Permohonan Yang Disi Lengkap
2  Gambar
3 Salinan Kad Pengenalan 
4 Salinan Ijazah Undang-Undang 
5 Diploma-DAIJ/DSLA/DSLP 
6  Surat Akuan Sumpah
7 Surat Sokongan 
8 Jika Peguam Sivil : Sertakan Salinan Pendaftaran Peguam 
9 Jika Peguam Syarie :  Sertakan Salinan Sijil-Sijil Amalan Guaman Syarie Negeri-Negeri Lain
10 Resit Bayaran RM 10.00