img1               img2                 img3                   img4  
Soalan Lazim  Hubungi Kami  Aduan & Maklumbalas  Peta Laman

Manual Pengguna Permohonan Pelajar Praktikal

Selamat Datang ke Permohonan Pelajar Praktikal
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak (JKSPk).

Welcome to the student's Practical Application Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak (JKSPk).
Laman utama Sistem Permohonan Praktikal (JKSPk) ini menyediakan panduan pengguna bagi rujukan. Sila klik disini Manual Pengguna untuk membantu dalam mengisi borang permohonan online.

Perkhidmatan secara atas talian (Online) JKSPk ini disediakan dengan kerjasama KPerak Corpration Anak Syarikat Kerajaan Negeri Perak.

Pelajar boleh membuat permohonan secara online boleh dilayari melalui laman sesawang berikut:
Sistem Permohonan Praktikal

-English-
Practical Application System (JKSPk) home page provides user guide for reference. Please click here User Manual to assist in filling out the application form online.

JKSPk Online Services is provided in collaboration with KPerak Corpration Subsidiary Perak State Government

Students can create an online application through the following website:

e-Practical Application System