facebookinstagramblog RSS

Mahkamah Rayuan Syariah

 Hakim Rayuan

FUNGSI MAHKAMAH RAYUAN

1. Mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidangkuasa asalnya.
2. 

Mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika nampaknya dikehendakinya seperti atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, samada Mal atau Jenayah, dalam Mahkamah tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod mengenainya dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi kebaikan.