facebookinstagramblog RSS

Dasar Jabatan

 

 VISI 
 “Menjadi Institusi Kehakiman Yang berwibawa” 

 MISI 
Melaksanakan Pengadilan, Pengurusan mahkamah dan Perkhidmatan sokongan secara professional, berkesan dan bersistematik berasaskan peruntukan undang-undang Islam yang seragam untuk mencapai keredhaan Allah .

 FUNGSI 
Menguruskan perbicaraan dan membuat keputusan/hukuman secara adil mengikut hukum syarak dan undang-undang.

 MOTTO 
 “Syariah Asas Keadilan”