facebookinstagramblogtwitterRSS

Profil Ketua Hakim Syarie Dan Ketua Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak

 PROFIL
KETUA HAKIM SYARIE DAN KETUA JABATAN

      

YANG AMAT ARIF DATO' HAJI ASA’ARI BIN HAJI MOHD YAZID

PENDIDIKAN
 • Ijazah Sarjana Muda Syariah (UM)(1985)
 • Diploma Undang-Undang dan Pentadbiran Kehakiman Islam (UIA)(1992)  
ANUGERAH
 • Anugerah Darjah Paduka Mahkota Perak (2016)
 • Sijil  Perkhidmatan Terampil     (2014)
 • Sijil  Perkhidmatan Terampil     (2013)
 • Sijil  Perkhidmatan Cemerlang  (2005)
 • Sijil  Perkhidmatan Cemerlang  (2004)
 • Sijil  Perkhidmatan Cemerlang  (2003)
 • Ahli  Mahkota Perak  (A.M.P)     (1997)
PENGALAMAN
 • Ketua Hakim Syarie Negeri Perak (2015)
 • Ketua Pendakwa Syarei , JAIPk (2009)
 • Hakim Mahkamah Syariah Gerik LS 44 (2007)
 • Hakim Mahkamah Rendah Syariah MRS Gerik (2003).
 • Hakim Mahkamah Rendah Syariah MRS Teluk Intan (1997).
 • Ketua Pendaftar, Jabatan Kehakiman Syariah Perak (1996).
 • Hakim Mahkamah Rendah Syariah MRS Ipoh (1995).
 • Tukar Lantik dari Pegawai Hal Ehwal Islam S3 ke Pegawai Syariah LS 3 (1995).
 • Pegawai Hal Ehwal Islam (Kadi) Pejabat Agama Daerah Batu Gajah (1990).
 • Pegawai Hal Ehwal Islam (Kadi) Pejabat Agama Daerah Kuala Kangsar (1989)
 • Pegawai Hal Ehwal Islam Tingkatan Biasa (Kadi Daerah Pengkalan Hulu)(Ogos 1987)
 • Pegawai Hal Ehwal Islam Tingkatan Biasa (Kadi Ibu Pejabat)(Jun 1987)
 PENGLIBATAN DALAM AKTIVITI KEMASYARAKATAN
 • Penceramah Tetap Dalam Kursus Bimbingan Rumahtangga Islam Perak.
 • Guru Agama Bertauliah Negeri Perak
 • Guru Agama Takmir Negeri Perak semenjak Tahun 1987