facebookinstagramblog RSS

280617: Notifikasi: Ancaman Petya Ransomware

Langkah-langkah pencegahan daripada serangan Petya Ransomware:

 

  1. Melakukan “backup” fail dan maklumat penting secara berkala untuk menghadkan kesan data atau kerugian sistem dan untuk membantu mempercepatkan proses pemulihan. Sebaiknya data yang di “backup” perlu disimpan pada peranti berasingan dan disimpan diluar talian.
  2. Memastikan perisian “anti-virus” dikemaskini.
  3. Pastikan sistem operasi dan perisian telah dikemaskini dengan “patches” yang terkini.
  4. Block kesemua SMB (445/tcp) jika tidak digunakan. Disable Server Message Block versi lama seperti SMBv1
  5. Pastikan web links dan email adalah berkenaan dan selamat untuk di lawati.
  6. Pastikan email attachment selamat untuk di buka.
  7. Mengasingkan sistem yang tidak dikemaskini dari rangkaian.
  8. Sekiranya terkena jangkitan, sila maklumkan ke jabatan it agensi masing2 dengan kadar segera.

    Lihat Poster Tips Keselamatan ICT