facebookinstagramblog RSS

20-21 April 2016:Bengkel Pelarasan Kerja Mahkamah Tinggi Syariah Perak Bersama Dengan Pen Pendaftar Daerah di Manjung

20-21 April 2016:Bengkel Pelarasan Kerja Mahkamah Tinggi Syariah Perak Bersama Dengan Pen Pendaftar Daerah di Manjung

Antara isu yg akan diselaraskan ialah:

1. Pengesahan Nikah Poligami

2. Pengesahan Nasab

3. Perisytiharan Status Islam

4. Pentadbir Harta

5. Penyampaian Saman

6. Ex Parte, Injunksi, Interim dan yg berkaitan

 

Sumber: FB, Y.A. Tuan Haji Mohammad Taifor Bin Ahmad Rusdi (Hakim Utama Mahkamah Tinggi Syariah Perak)

Dikemaskini; PPTM