img1               img2                 img3                   img4  
Soalan Lazim  Hubungi Kami  Aduan & Maklumbalas  Peta Laman

Statistik Kes SPKMS Tahun 2019

 Statistik Kes SPKMS Tahun 2019
Rujukan : 
Statistik Kes SPKMS 2018
Statistik Kes SPKMS 2017
Statistik Kes SPKMS 2016
Statistik Kes SPKMS 2015

 BULAN KATGEORI KES DAFTAR SELESAI
JANUARI Faraid + Mal 938 773
  Jenayah  386 86
       
  Jumlah 1324 859
FEBRUARI Faraid + Mal 744  301 
  Jenayah  394  44 
       
  Jumlah 1138  345 
MAC Faraid + Mal 773  276 
  Jenayah  428 
       
  Jumlah 1201  281 
APRIL Faraid + Mal 369  101 
  Jenayah  104 
       
  Jumlah 473  101 
MEI Faraid + Mal 602  370 
  Jenayah  201 
       
  Jumlah 803  370 
JUN Faraid + Mal 562  204 
  Jenayah  62 
       
  Jumlah 624  204 
JULAI Faraid + Mal 896  467 
  Jenayah  101  18 
       
  Jumlah 997  485 
OGOS Faraid + Mal    
  Jenayah     
       
  Jumlah    
SEPTEMBER Faraid    
  Jenayah     
  Mal    
  Jumlah    
OKTOBER Faraid + Mal    
  Jenayah     
       
  Jumlah    
NOVEMBER Faraid + Mal    
  Jenayah     
       
  Jumlah    
DISEMBER Faraid + Mal    
  Jenayah     
       
  Jumlah    

 

*Maklumat bilangan transaksi perkhidmatan atas talian dikemaskini secara berkala sekurang-kurangnya bagi tempoh 3 bulan sekali.

 

 

                                                             

Transaksi Perkhidmatan Atas Talian 2017

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Bagi Tahun 2017 : 

Bil. Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jumlah

 1.  Pendaftaran Kes Sistem E-Syariah  849 879 1063  885  862  535 
Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
 905  727  585 787  678  354   9109

 

Bil. Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jumlah

 2.  Semakan Status Kes "MYSMS 15888"      23 47   52  50 38  30 
Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
23   29 113   95 114   29  643

 

 
3. Permohonan Pelajar Praktikal

232 Permohonan

(Data Januari hingga Ogos 2017 )
*Belum ada lagi permohonan selepas tarikh tersebut.

4.

 

Sistem MySolve
Permohonan Pendaftaran Perceraian atau
Cerai dengan Persetujuan Bersama (Orang Islam Sahaja)
   

 

BULAN/APLIKASI WEB BASE MOBILE
Januari 11
Februari 15 
Mac 15  0
April 10 
Mei 13 
Jun 12 
Julai 15
Ogos 10
September 19 
Oktober 14 
November 15 
Disember
JUMLAH 155


*Maklumat bilangan transaksi perkhidmatan atas talian dikemaskini secara berkala sekurang-kurangnya bagi tempoh 3 bulan sekali.

RUJUKAN: 
Transaksi Perkhidmatan Atas Talian 2016

Transaksi Perkhidmatan Atas Talian 2018

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Bagi Tahun 2018 : 

Bil. Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jumlah

 1.  Pendaftaran Kes Sistem E-Syariah 990  824  795  910  814  653 
Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
 961  715 643   918  843 515  9581

 

Bil. Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jumlah

 2.  Semakan Status Kes "MYSMS 15888"       105 96  86  121   84 67 
Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
 121 124   112  141  115 142   1314

 

 
3. Permohonan Pelajar Praktikal

37 Permohonan

(Data Januari hingga Dis 2018 )
*Data dikemaskini secara berkala.

 4.

Sistem MySolve
Permohonan Pendaftaran Perceraian atau
Cerai dengan Persetujuan Bersama (Orang Islam Sahaja)
   

 

BULAN/APLIKASI WEB BASE MOBILE
Januari 14
Februari 21 1
Mac 17  1
April 9 1
Mei 15
Jun 17
Julai 25
Ogos 11   0
September 13   0
Oktober 16   0
November 21   0
Disember 32   3
JUMLAH 211 3

*Maklumat bilangan transaksi perkhidmatan atas talian dikemaskini secara berkala sekurang-kurangnya bagi tempoh 3 bulan sekali.


RUJUKAN: 

 

Transaksi Perkhidmatan Atas Talian 2017
Transaksi Perkhidmatan Atas Talian 2016

Transaksi Perkhidmatan Atas Talian 2019

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Bagi Tahun 2019 : 

Bil. Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jumlah

 1.  Pendaftaran Kes Sistem E-Syariah 1324 1138 1201 473 803 624
Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
997           6560

 

Bil. Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jumlah

 2.  Semakan Status Kes "MYSMS 15888"       141          
Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
            141 

 

 
3. Permohonan Pelajar Praktikal

Belum Ada Data
 Permohonan

(Data Januari hingga Dis 2019)
*Data dikemaskini secara berkala.

 4.

Sistem MySolve
Permohonan Pendaftaran Perceraian atau
Cerai dengan Persetujuan Bersama (Orang Islam Sahaja)
   

 

BULAN/APLIKASI WEB BASE MOBILE
Januari 55
Februari 47 1
Mac 0 0
April 0 0
Mei 0
Jun 0
Julai 0
Ogos 0  0
September 0  0
Oktober 0  0
November 0  0
Disember 0 0
JUMLAH 102 1

*Maklumat bilangan transaksi perkhidmatan atas talian dikemaskini secara berkala sekurang-kurangnya bagi tempoh 3 bulan sekali.


RUJUKAN: 

Transaksi Perkhidmatan Atas Talian 2018
Transaksi Perkhidmatan Atas Talian 2017
Transaksi Perkhidmatan Atas Talian 2016

 

Profil Hakim Tuan Ahmad Azaruddin Bin Binyamin

 PROFIL

      tnaza

TUAN AHMAD AZARUDDIN BIN BINYAMIN

PENDIDIKAN
  • 2001 -2004 Diploma Al-Syariah Di Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS), Nilam Puri, Kelantan

  • 2004 -2006 Ijazah Sarjana Muda Syariah Dan Undang-Undang Di Universiti Al-Azhar Al-Sharif, Mesir

  • 2009 -2010 Diploma Undang-Undang Dan Pentadbiran Kehakiman Islam (DAIJ) Di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) 

ANUGERAH
  • Sijil Penghargaan Perkhidmatan Terpuji 2015 

PENGALAMAN
  • 01/11/2011 – 14/02/2016-Pegawai Sulh Mahkamah Tinggi Syariah Perak

  • 15/02/2016 - 31/08/2016-Pegawai Sulh Mahkamah Rendah Syariah Ipoh

  • 01/09/2016 - Sekarang -Hakim Mahkamah Rendah Syariah Gerik