facebookinstagramblog RSS

Statistik Transaksi MySMS Tahun 2018

Statistik Transaksi MySMS 15888 Tahun 2018

Bil. Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jumlah

 1.  Semakan Status Kes "MYSMS 15888"      105 96 86 121 84 67
Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
            559 

 

Bilangan Transaksi MySMS
graf

*Maklumat bilangan transaksi perkhidmatan atas talian dikemaskini secara berkala sekurang-kurangnya bagi tempoh 6 bulan sekali.
RUJUKAN: 

Statistik Transaksi MySMS Tahun 2017
Statistik Transaksi MySMS Tahun 2016