facebookinstagramblog RSS

Pelaksanaan e-Keputusan (e-Decision Making)

Agensi ini belum lagi melaksanakan e-Keputusan (e-Decision Making).

Ia merangkumi;

1. Maklumbalas Awam mengenai Perkhidmatan / Strategi Kebangsaan / Dasar

2. Menerbitkan Maklumbalas Awam Mengenai Perkhidmatan / Strategi Kebangsaan / Dasar

3. Menerbitkan Hasil Maklumbalas Awam Mengenai Perkhidmatan / Strategi Kebangsaan / Dasar

Jika anda mempunyai sebarang permohonan untuk mendapatkan maklumat mengenai Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak, sila berbuat demikian dengan mengisi Borang Permohonan Maklumat secara dalam talian (online).  
Setiap maklumbalas dan aduan yang diterima akan diproses dan dijawab dalam tempoh 7 hari bekerja. Terima kasih