img1               img2                 img3                   img4  
Soalan Lazim  Hubungi Kami  Aduan & Maklumbalas  Peta Laman

Peranan dan Tanggungjawab CIO

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB CIO 

Adalah seperti berikut :-

 

  1. Memastikan semua pengguna memahami peruntukan-peruntukan di bawah Dasar Keselamatan ICT JKSPk;

 

  1. Memastikan semua pengguna mematuhi Dasar Keselamatan ICT JKSPk. Tindakan sewajarnya hendaklah diambil apabila berlaku sebarang pelanggaran keselamatan;

 

  1. Memastikan semua keperluan organisasi ( sumber kewangan, sumber kakitangan dan perlindungan keselamatan) adalah mencukupi;

 

  1. Memastikan penilaian risiko dan program keselamatan ICT dilaksanakan seperti yang ditetapkan di dalam Dasar Keselamatan ICT JKSPk; dan

 

  1. Memastikan Pelan Rancangan Pematuhan yang bertujuan untuk mengurus risiko yang timbul akibat daripada ketidakpatuhan Dasar Keselamatan ICT JKSPk.